Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại 7 cụm công nghiệp

Chia sẻ

Kinhtedothi - Hà Nội vừa có kế hoạch thực hiện đầu tư các công trình xử lý nước thải tại 7 cụm công nghiệp: Phú Thị, Lại Yên, Ninh Hiệp, Quất Động, Hapro, Bình Phú, Thanh Oai.

Dự kiến các công trình này được đưa vào khai thác sử dụng vào đầu năm 2015.

Các dự án này được xây dựng với mục tiêu nhằm xử lý triệt để nguồn nước xả thải của các cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường theo các quy định của pháp luật nhằm giải quyết tồn tại đối với các cụm công nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng, hoạt động ổn định chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước đây. Cùng với đó, kiểm soát các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường tại các cụm công nghiệp bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, cộng đồng dân cư, bảo đảm an sinh xã hội...

 
Cụm công nghiệp Quất Động sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn.
Cụm công nghiệp Quất Động sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn.
Để thực hiện hiệu quả các dự án trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí vốn để triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ.

Sở Công thương rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng tháo gỡ.

Chủ tịch UBND các huyện nêu trên chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý thực hiện công tác đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn bảo đảm đúng tiến độ và quản lý, vận hành khi đưa vào sử dụng.

Chủ đầu tư các cụm công nghiệp lập dự án điều chỉnh bổ sung để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, để hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn đến năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện và các tổ chức, cơ quan đẩy mạnh kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp.

Hình thành mạng lưới cán bộ truyền thông về quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp; xây dựng mô hình truyền thông bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng dân cư, người lao động tại các làng nghề, các cụm công nghiệp, khu công nghiệp để tuyên truyền về các biện pháp bảo vệ môi trường. Thông qua đó tạo sự đồng thuận, hợp tác với doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước trong các hoạt động giám sát, phát hiện ô nhiễm, quản lý ô nhiễm công nghiệp.

Hà Nội hiện có 47 cụm công nghiệp nhưng chỉ có 7 cụm là có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 7/8 khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải nhưng khi đi vào vận hành, nhiều khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn.