Xây dựng lại chung cư cũ quận Thanh Xuân: Người dân sẽ giám sát thực hiện

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/9, Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ quận Thanh Xuân tổ chức cuộc họp giao ban công tác triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

Nhà tập thể cũ ở phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân)
Nhà tập thể cũ ở phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân)

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, Hội đồng thẩm định quận Thanh Xuân đang kiểm tra, thẩm định để chấp thuận cập nhật, bổ sung, điều chỉnh. Cụ thể: 73 nhà chung cư cũ đề nghị bổ sung; 38 nhà chung cư cũ đề nghị đưa ra khỏi Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND TP Hà Nội; 6 nhà chung cư cũ đề nghị điều chỉnh thông tin; 149 nhà chung cư cũ sau khi điều chỉnh nằm trong Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND TP.

Thời gian tới, trên cơ sở kết quả kiểm định, kết quả lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận, UBND quận sẽ tổng hợp, rà soát báo cáo UBND TP bổ sung vào kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND 11 phường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của TP, của Quận ủy và UBND quận đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng đó, xác định công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi người, mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị trong quận.

Xây dựng lại chung cư cũ quận Thanh Xuân: Người dân sẽ giám sát thực hiện - Ảnh 1

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với cán bộ công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp lớp Nhân dân nơi có nhà chung cư cũ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và cộng đồng trong việc triển khai Quyết định số 5289/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 về việc ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội", các kế hoạch, chỉ đạo của UBND TP, của Quận ủy và UBND quận.

Trưởng Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ quận Thanh Xuân cũng đề nghị thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện.

Ngoài ra, quán triệt, nêu cao ý thức tự giác, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu và của đội ngũ cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn quận và UBND các phường trong thực thi công vụ. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật, xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn. Thực hiện tốt việc phối hợp với cơ quan có liên quan trong công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn...