Xây dựng lộ trình “bồi hoàn đa dạng sinh học”

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bồi hoàn đa dạng sinh học (ĐDSH) là trao đổi mất mát ĐDSH tại nơi này để làm tăng ĐDSH ở nơi khác.

Đây là vấn đề cốt lõi của Dự án Tăng cường hệ thống an toàn môi trường quốc gia, lồng ghép cân nhắc ĐDSH vào hệ thống an toàn môi trường của Việt Nam (gọi tắt là Dự án) do Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thực hiện.
TS. Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì Hội thảo tổng kết dự án về lồng ghép cân nhắc ĐDSH vào hệ thống an toàn môi trường của Việt Nam. Ảnh: Theo VEA
TS. Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì Hội thảo tổng kết dự án về lồng ghép cân nhắc ĐDSH vào hệ thống an toàn môi trường của Việt Nam. Ảnh: Theo VEA
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng cho rằng: Lộ trình bồi hoàn ĐDSH là vấn đề còn khá mới với Việt Nam và còn nhiều điều chưa được hiểu thấu đáo. Lộ trình bồi hoàn ĐDSH mà Dự án xây dựng là cần thiết. Tuy nhiên, lộ trình này được xây dựng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm quốc tế; với Việt Nam thì còn có khoảng cách khá xa. Tổng cục Môi trường mong muốn ADB và các tổ chức khác hỗ trợ Việt Nam kiểm nghiệm, đánh giá việc xây dựng mô hình. Đồng thời, Tổng cục Môi trường nhận thấy rất cần tăng cường năng lực cho các tổ chức quản lý và các chuyên gia.