Xây dựng nông thôn mới, phải đảm bảo số lượng và chất lượng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 16/7, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Thanh Oai.

Tính đến hết tháng 6/2013, huyện Thanh Oai đã xây dựng xong đề án nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2020 và chỉ đạo các xã hoàn thành việc lập đề án và lập quy hoạch xây dựng NTM. Huyện đã có xã điểm Hồng Dương đạt và cơ bản đạt 17/19 tiêu chí NTM, phấn đấu trong năm 2013 hoàn thành 19 tiêu chí. Bên cạnh đó còn có 10 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 9 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. 
 
Xây dựng nông thôn mới, phải đảm bảo số lượng và chất lượng - Ảnh 1
Dồn điền đổi thửa để đầu tư giống mới và phát triển sản xuất sẽ giúp người dân nâng cao đời sống. Ảnh minh họa
 
Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các xã Cao Dương, Kim Thư và làm việc với huyện Thanh Oai, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến ghi nhận, trong thời gian qua, Thanh Oai đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả quan trọng trong việc triển khai thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy. Riêng trong xây dựng NTM, huyện đã có nhiều cố gắng khắc phục những khó khăn hạn chế, đến nay đã có nhiều kết quả quan trọng. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, trong thời gian tới, huyện Thanh Oai phải coi xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, để từ đó tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tìm ra nhiều giải pháp mạnh mẽ, sáng tạo, hiệu quả hơn. “Từ nay đến năm 2015, Thanh Oai phải phấn đấu đạt tốp đầu trong xây dựng NTM” - Phó Bí thư nói.
 
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đề nghị huyện Thanh Oai tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo, động viên tinh thần tự chủ sáng tạo của các tổ chức, đoàn thể cấp xã, thôn. “Phải chỉ đạo tới từng xã một để kịp thời, thường xuyên; hàng tháng, hàng quý phải họp rút kinh nghiệm. Phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động. Những bài học thực tế là rất quan trọng” - Phó Bí thư nhấn mạnh. Ngoài ra, trong xây dựng NTM, huyện cần coi trọng yếu tố đồng bộ, từ kinh tế đến văn hóa xã hội, chính trị. Trong các tiêu chí, phải đảm bảo cả số lượng và chất lượng, tránh chạy theo hình thức. Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, huyện Thanh Oai cần tìm ra các giải pháp sáng tạo để huy động nguồn lực (người dân, doanh nghiệp) tham gia xây dựng NTM.
 
* Cùng ngày, Đoàn Kiểm tra số 3 của Thành ủy do Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Trần Văn Thực dẫn đầu đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02 tại huyện Quốc Oai.
 
Đến nay, huyện Quốc Oai đã huy động được 6.624 tỷ đồng thực hiện đề án xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách nhà nước là hơn 4.700 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp hơn 1.500 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp hơn 244 tỷ đồng, vốn xã hội hóa hơn 51 tỷ đồng… Huyện đã triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao đời sống người dân như lúa hàng hóa ở xã Nghĩa Hương, Tân Hòa; đề án cây ăn quả ở Đại Thành, Đông Yên, rau an toàn ở Tân Phú… Trong 5 năm qua, huyện đã cứng hóa thêm được 45km đường trục xã, 73km đường trục thôn, 36km đường trục xóm… nâng tổng số đường trục xã được cứng hóa đạt 90%, đường trục thôn đạt 82%, đường ngõ xóm đạt 20,4%. Toàn huyện đã có 1 xã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM, 1 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 17 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 1 xã đạt từ 5-9 tiêu chí NTM.
 
Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cho rằng huyện Quốc Oai đã nghiêm túc thực hiện Chương trình 02 đạt được nhiều kết quả, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Đoàn lưu ý huyện cần điểu chỉnh, rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Chương trình 02 đồng thời cụ thể hóa bằng các giải pháp để thực hiện. Tiếp tục quán triệt đến cán bộ đảng viên và tuyên truyền đến nhân dân về Chương trình 02. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh… Đối với những ý kiến kiến nghị của huyện, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.