Xây dựng thể chế, củng cố niềm tin trong nhân dân

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 9/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 của Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của công tác tư pháp năm 2012, những đóng góp đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong năm 2013 ngành tư pháp cần: "Nâng cao chất lượng xây dựng thể chế theo hướng có tính dự báo và ổn định cao, giúp củng cố niềm tin trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời tập trung tham mưu giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi".