Xây dựng Thủ đô xứng đáng với sự kỳ vọng của Bác Hồ

Thủy Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Tại hội nghị "Hà Nội 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị" vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã khẳng định: 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô đã luôn học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và xứng đáng với tình cảm, sự kỳ vọng, lời di huấn của Bác.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nửa thế kỷ nhưng những điều mà Người nói, Người viết, Người hành động và đặc biệt là bản Di chúc thiêng liêng vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, di sản vô giá kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức, phong cách của vị lãnh tụ vĩ đại suốt đời phụng sự Tổ quốc, Nhân dân. Hà Nội vinh dự là nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. Người luôn căn dặn Thủ đô Hà Nội phải “làm gương mẫu để dẫn đầu Nhân dân cả nước…”.
Để tiếp tục thực hiện tốt hơn di huấn của Bác và quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, theo Bí thư Thành ủy, thời gian tới, cán bộ, đảng viên mà trước hết là các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp cần phát huy tính nêu gương trong tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.
Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ; quán triệt lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”.
Quán triệt đội ngũ cán bộ các cấp trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc gắn với Chỉ thị 05 và Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, đấu tranh với 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, có căn cứ để lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.
Phát huy đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh, quán triệt lời dạy của Bác “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ con ngươi của mắt mình”. Đồng thời quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp gắn với việc thực hiện lời Bác dạy về “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, củng cố tổ chức Đảng các cấp, nâng cao sức chiến đấu của Đảng.
Bên cạnh đó, đưa tinh thần 50 năm thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05 vào Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là công tác xây dựng Văn kiện và công tác nhân sự, đảm bảo Đại hội phải thành công cả về chất và lượng.
Tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, từng cán bộ đảng viên có kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học Bác từ những điều bình dị nhất, vận dụng vào việc làm hàng ngày của mỗi người.