Xây dựng tiềm lực để làm tốt đảm bảo an ninh, quốc phòng

Trần Long
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 7/3, Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Hội thảo khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP (2015 - 2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đồng chủ trì hội thảo.

 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại hội thảo
Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm cho biết, đề tài khoa học này nhằm thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-Ctr/TU của Thành ủy và cung cấp những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, cũng để đánh giá thực trạng, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (trọng tâm giai đoạn 2015-2018); định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, còn để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong những năm tiếp theo.
Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài, Đại tá Phùng Chí Cao – Trưởng phòng Khoa học quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô) cho biết, Ban chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu, báo cáo kết quả nghiên cứu 4 chuyên đề, 16 nội dung nghiên cứu. Các sản phẩm đảm bảo tính khoa học, phản ánh rõ nét kết quả nghiên cứu gắn với tổng kết lý luận, thực tiễn và đề xuất định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Nội dung chính của đề tài gồm 4 chương. Trong đó, chương 1 đánh giá thực trạng công tác quốc phòng của Thủ đô giai đoạn 2015-2020, Ban đề tài đã nêu bật những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ quốc phòng; kết quả xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô. Đặc biệt, chỉ ra 30 hạn chế, khuyết điểm trên các nội dung, 6 nguyên nhân và 5 nhóm bài học kinh nghiệm.
Trên cơ sở đó, đề tài đã làm rõ những căn cứ khoa học để định hướng tăng cường, củng cố quốc phòng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; xác định bối cảnh, tình hình, đặc điểm của Thủ đô để từ đó đề xuất định hướng, chỉ ra 6 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ và 10 giải pháp  nâng cao hiệu quả về công tác quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban chủ nhiệm đề tài với nội dung và bố cục khá toàn diện. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo tính khoa học và chặt chẽ hơn như: Bổ sung nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự Thủ đô là gì; quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, TP đối với công tác quân sự, quốc phòng Thủ đô; nêu rõ hơn bối cảnh tình hình trong giai đoạn tới...
Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, Ban chủ nhiệm đề tài cần bám sát những yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 của Thành ủy. Bên cạnh những vấn đề nghiên cứu định tính, Ban chủ nhiệm đề tài cần bổ sung thêm các số liệu mang tính định lượng để minh chứng cho các nội dung nghiên cứu của đề tài.
Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, đề tài cần đi sâu, phân tích rõ hơn những thách thức đặt ra đối với công tác quân sự, quốc phòng của Thủ đô trong giai đoạn tới. Nhất là những nguy cơ tác động đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô để từ đó đưa ra giải pháp cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Thủ đô. Trong đó, quan trọng nhất là phải xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng Thủ đô vững mạnh. Đồng thời, phát huy thế mạnh kinh tế, đối ngoại cho quốc phòng, an ninh.
Kết thúc hội thảo, thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy tiếp thu ý kiến của các đại biểu để khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền để đánh giá nghiệm thu đề tài đảm bảo tiến độ và chất lượng cao nhất.