Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị xã Uông Bí (Quảng Ninh)

Chia sẻ

KTĐT - Phó Thủ tướng lưu ý, việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để thực hiện dự án trên sẽ được xem xét khi có chủ trương cụ thể.

KTĐT - Phó Thủ tướng lưu ý, việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để thực hiện dự án trên sẽ được xem xét khi có chủ trương cụ thể.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định theo thẩm quyền đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị xã Uông Bí (giai đoạn 1) theo hình thức Hợp đồng BT (Xây dựng-Chuyển giao) và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định. 
 
Phó Thủ tướng lưu ý, việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để thực hiện dự án trên sẽ được xem xét khi có chủ trương cụ thể.

Được biết, tuyến đường tránh phía Nam thị xã Uông Bí có chiều dài khoảng 15 km, đạt tiêu chuẩn đường đô thị, bề rộng mặt cắt ngang từ 80-140m. Điểm đầu tuyến đường giao với quốc lộ 18 tại Km 73+400, điểm cuối giao với quốc lộ 18 tại Km 89+482,62.
 
Tuyến đường hoàn thành sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian đô thị của thị xã Uông Bí.

* Liên quan đến việc đầu tư xây dựng đường giao thông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng tuyến giao thông tỉnh lộ 282-quốc lộ 18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT.

Về nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất nguồn vốn hỗ trợ cho tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kinh tế đô thị cuối tuần