Xây mới trung tâm tài chính, thương mại tại Đông Anh

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP vừa phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, tỉ lệ 1/500.

Theo đó, chiều dài tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài trong phạm vi nghiên cứu khoảng 11,7km với quy mô diện tích khoảng 2.080ha. Mục tiêu của qui hoạch nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến đường. Đặc biệt, qui hoạch xây dựng mới trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ quốc tế, hội chợ thương mại tại Đông Anh (trung tâm Phương Trạch). Đồng thời, qui hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ rà soát, cập nhật, khớp nối các đồ án, dự án có liên quan, hình thành tuyến đường đẹp, hiện đại, bền vững và thân thiện môi trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần