Xây nhà 3 tầng trở lên phải thuê nhà thầu

Chia sẻ

KTĐT - Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử phải thuê nhà thầu đủ điều kiện năng lực tiến hành thi công, xây dựng.

KTĐT - Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử phải thuê nhà thầu đủ điều kiện năng lực tiến hành thi công, xây dựng.

Theo Thông tư Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ do Bộ Xây dựng mới ban hành, kể từ ngày 1/2/2010, thiết kế nhà ở phải được lập trên cơ sở kiểm tra chất lượng nền đất, hiện trạng các công trình liền kề và không làm ảnh hưởng bất lợi tới các công trình lân cận.

Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250 m2, có từ 2 tầng trở xuống thì mọi tổ chức, cá nhân được tự thiết kế nếu có kinh nghiệm. Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử phải thuê nhà thầu đủ điều kiện năng lực tiến hành thi công, xây dựng.

Trước khi phá dỡ công trình cũ, chủ nhà phải kiểm tra tình trạng lún, nghiêng, nứt, thấm dột và các biểu hiện bất thường khác của công trình liền kề. Kết quả kiểm tra hiện trạng được thể hiện bằng văn bản, ảnh hoặc phim. Mọi chứng cứ về hư hỏng công trình liền kề, lân cận do chủ các công trình đưa ra nhưng không có sự thống nhất với nhà liền kề sẽ không được công nhận khi có tranh chấp xảy ra. Phá dỡ công trình xây dựng cũ phải do đơn vị có năng lực và kinh nghiệm thực hiện.