Xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội (QH) khóa XIII đã chính thức khai mạc với sự tham gia đông đủ của 500 đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, quyết định một số nhóm nội dung quan trọng. Trong đó, QH sẽ xem xét một số báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. QH sẽ thông qua 5 dự án luật, cho ý kiến về 13 dự án luật.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết, cùng với việc kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm hoạt động QH các khóa trước, Ủy ban Thường vụ QH đã chỉ đạo, xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH và đã thống nhất một số nội dung để thực hiện ngay trong kỳ họp này.

Tiếp đó, QH đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2011- 2015; Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2011 và kế hoạch phát triển KT - XH năm 2012 (Xem toàn văn trên ktdt.com.vn). Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến QH tại Kỳ họp này. Theo đó, với 1.026 ý kiến, kiến nghị gửi tới Quốc hội tại kỳ họp này, cử tri và nhân dân bày tỏ nhiều băn khoăn, lo lắng về sự phát triển chưa vững chắc của nền kinh tế; lạm phát, giá cả, lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao; nhập siêu còn lớn; sản xuất, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn; còn tiềm ẩn những yếu tố tác động đến ổn định chính trị - xã hội.

QH cũng nghe Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020; Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2012; Báo cáo về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011 - 2015; Báo cáo về Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011 - 2015.