Xem xét nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội

Hồng Thái. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/9, HĐND TP Hà Nội đã xem xét quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình tại Kỳ họp

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội do Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày, UBND TP trình HĐND TP xem xét quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Cụ thể, quy định một số nội dung chi và mức chi thực hiện công tác điều tra dư luận xã hội của TP Hà Nội; Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch được ủy quyền ký chứng thực theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2021/ND-CP của Chính phủ; Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương của TP Hà Nội; Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao, vận động viên thể thao của TP Hà Nội; Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với viên chức và lao động hợp đồng làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội; Quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động y tế - dân số trên địa bàn sử dụng kinh phí sự nghiệp TP Hà Nội.

Đối với quy định nội dung chi và mức chi thực hiện công tác điều tra dư luận xã hội của TP Hà Nội, đối tượng áp dụng là Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan; dự kiến kinh phí thực hiện hàng năm khoảng 402 triệu đồng.

Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch được ủy quyền ký chứng thực theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ bằng 15% mức lương cơ sở/người/tháng. Dự kiến kinh phí thực hiện: Trường hợp có 1 công chức Tư pháp - Hộ tịch/1 phường được ủy quyền thì kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 470 triệu đồng. Trường hợp có 2 công chức Tư pháp - Hộ tịch/1 phường được ủy quyền thì kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 939 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Đối với quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương của TP Hà Nội, dự kiến kinh phí thực hiện hàng năm khoảng 5 tỷ đồng. Đối với quy chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao, vận động viên thể thao của TP Hà Nội, kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 56.758 triệu đồng.

Đối với quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với viên chức và lao động hợp đồng làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội, kinh phí thực hiện dự kiến khoảng hơn 20.303 triệu đồng.

Nội dung chi và mức chi các hoạt động y tế - dân số trên địa bàn sử dụng kinh phí sự nghiệp TP Hà Nội đề xuất áp dụng như nội dung và mức chi quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngay 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP, hồ sơ UBND TP trình HĐND TP đảm bảo theo quy định, đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc UBND TP trình HĐND TP quyết định các nội dung, mức chi cụ thể là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành T.Ư tại các thông tư, thông tư liên tịch. Nội dung UBND TP trình thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.

Tuy nhiên, Ban cũng đề nghị UBND TP chỉnh sửa một số nội dung cụ thể liên quan đến quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo các nội dung thẩm tra các Ban đã nêu. Phụ lục nội dung chi, mức chi các hoạt động y tế - dân số trên địa bàn sử dụng kinh phí sự nghiệp của TP chuẩn xác lại theo đúng quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTC; tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp hoàn thiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần