DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

14-04-2014 08:28
Kinhtedothi - Hôm nay, 14/4, Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội khai mạc để thảo luận, xem xét nhiều vấn đề quan trọng, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Việt Dũng
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Việt Dũng
Trong thời gian làm việc từ ngày 14 - 24/4, UBTV Quốc hội cho ý kiến về các nội dung: Ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTV Quốc hội năm 2015; dự kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.  UBTV Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; dự thảo Nghị quyết về việc các cơ quan của Quốc hội, ban của UBTV Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND, đại biểu HĐND các cấp tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Một số nội dung về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012; việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town)... cũng sẽ được thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp này.

Về công tác xây dựng pháp luật, UBTV Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề; Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Công an Nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam; Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); Luật Đầu tư, quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Doanh nghiệp; Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Hộ tịch; Luật Căn cước công dân.
TAG: