DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú về di sản văn hóa phi vật thể

13-08-2014 13:27
Kinhtedothi - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/8 cho biết Bộ đã ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất - năm 2015.

Theo đó, việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nhằm xét chọn, tôn vinh các cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, ở các lĩnh vực tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian. 
Biểu diễn làn điệu hát Then. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Bộ sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.

Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập để xét chọn hồ sơ do cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Các sở sẽ nhận hồ sơ đề nghị xét tặng chậm nhất là ngày 30/9/2014; thời gian thực xét là từ ngày 30/8 đến 25/12/2014. Sau đó, Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ chậm nhất là ngày 25/12/2014 (tính theo dấu bưu điện).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ để xét chọn hồ sơ do Hội đồng cấp tỉnh đề nghị. Thời gian thực hiện từ ngày 25/12/2014 đến ngày 30/4/2015. Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ sẽ gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước, chậm nhất là vào ngày 30/4/2015.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đề nghị. Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian thực hiện là từ ngày 30/4/2015 đến ngày 30/6/2015.

Kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước sẽ được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ (chinhphu.vn) và cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bvhttdl.gov.vn) sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.

Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.
TAG: