DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp

14-06-2016 08:57
Kinhtedothi - Sáng nay 14/6, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Văn Lý chủ trì Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo “Quy chế xét thăng hạng viên chức đối với chức danh giảng viên, nghiên cứu viên trong các đơn vị sự nghiệp của đảng, đoàn thể năm 2016”.
Hội thảo có sự tham gia của đại diện Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ, Vụ Tổ chức Cán bộ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Chính sách cán bộ - Ban Tổ chức T.Ư, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản…

Theo dự thảo, Quy chế này quy định về xét thăng hạng đối với Viên chức các chức danh nghề nghiệp gồm giảng viên chính (hạng II), giảng viên cao cấp (hạng I), nghiên cứu viên chính (hạng II) và nghiên cứu viên cao cấp (hạng I). Viên chức dự xét thăng hạng là những người đang công tác, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, đoàn thể từ cấp tỉnh, TP trực thuộc T.Ư trở lên, gồm: Trường đại học, cao đẳng, học viện, viện nghiên cứu.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Về cách tính điểm, trên cơ sở các tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh trong hướng dẫn dự xét thăng hạng được tính ra điểm chuẩn của từng tiêu chí, với tổng điểm chuẩn của các tiêu chí là 100 điểm (Viên chức đạt một số tiêu chuẩn khác sẽ được tính điểm cộng, với tổng điểm là 50 điểm).

Cũng theo dự thảo, tháng 8 hàng năm, Tổng LĐLĐ sẽ thông báo kế hoạch xét thăng hạng viên chức cho các đơn vị, trên cơ sở đó, các đơn vị thành lập Hội đồng sơ tuyển xét thăng hạng và tiến hành xét hồ sơ của cán bộ viên chức trong đơn vị. Tổng LĐLĐ sẽ thành lập Hội đồng cấp cơ sở theo phân công của Ban Tổ chức T.Ư.

Trong đó, thời gian xét hồ sơ viên chức của Hội đồng sơ tuyển xét thăng hạng phải hoàn thành trong vòng 15 ngày, kể từ khi Tổng LĐLĐ gửi thông báo và danh sách, hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét thăng hạng viên chức về Hội đồng cấp cơ sở. Thời gian xét hồ sơ viên chức của Hội đồng xét thăng hạng cấp cơ sở phải hoàn thành trong vòng 30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ của Hội đồng sơ tuyển xét thăng hạng. Thời gian xét hồ sơ viên chức của Hội đồng xét thăng hạng cấp T.Ư phải hoàn thành trong vòng 60 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ của Hội đồng xét thăng hạng cấp cơ sở.  

Tổng LĐLĐ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Các tỉnh, thành ủy có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện xét thăng hạng viên chức đảm bảo Quy chế.

Dự kiến trong tháng 6 này, Tổng LĐLĐ sẽ hoàn thành tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế và kế hoạch xét thăng hạng, từ đại diện các đơn vị: Báo Nhân dân, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật, Tạp chí Cộng sản, Văn phòng T.Ư, Trường ĐH Công đoàn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động, Viện Công nhân và Công đoàn. Sau đó cũng ngay trong tháng 6/2016, trình Ban Tổ chức T.Ư phê duyệt ban hành Quy chế, Kế hoạch.

Trong tháng 7/2016, Vụ Chính sách cán bộ - Ban Tổ chức T.Ư và Tổng LĐLĐ sẽ báo cáo nhu cầu dự xét thăng hạng viên chức, giao chỉ tiêu xét thăng hạng cho các đơn vị sự nghiệp của đảng, đoàn thể năm 2016, thành lập hội đồng cũng như ban chấm điểm và các bộ phận giúp việc Hội đồng xét thăng hạng viên chức năm 2016. Trước ngày 30/9, hai cơ quan này sẽ hoàn thành tổng hợp, thẩm định hồ sơ định đăng ký xét thăng hạng và chấm điểm, báo cáo kết quả chấm để Hội đồng T.Ư xem xét quyết định.

Sau khi báo cáo lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư phê chuẩn kết quả xét thăng hạng viên chức năm 2016, trong tháng 11/2016, Vụ Chính sách cán bộ - Ban Tổ chức T.Ư sẽ thông báo kết quả viên chức đủ điều kiện bổ nhiệm ngạch viên chức chính và trình lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư ký quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức cao cấp.  
TAG: