Xóa nợ thuế khó đòi phát sinh trước ngày 1/7/2007

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007.

Theo Dự thảo, tiền thuế được xóa bao gồm: Thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt... Các đối tượng được xóa nợ bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân, DN Nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền, DN Nhà nước hoàn thành cổ phần hóa và  thực hiện giao, bán theo quy định.