Xử lý kỷ luật viên chức tự ý nghỉ việc sai quy định

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2012.

Theo đó, viên chức tự ý nghỉ việc, tổng số từ 7 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch, năm dương lịch thì sẽ bị buộc thôi việc. Nghị định cũng quy định cụ thể 2 trường hợp viên chức được miễn xử lý kỷ luật.