Xử lý nghiêm trường hợp dùng xe công đi lễ hội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các quận huyện, ban ngành nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tập thể sử dụng xe công đi lễ hội và tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc.

KTĐT -  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các quận huyện, ban ngành nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tập thể sử dụng xe công đi lễ hội và tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc.

Để đảm bảo kỷ cương hành chính trong thời gian sau Tết Nguyên đán, Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức thực hiện ngay các chương trình, kế hoạch công tác, các dự án trọng điểm. Các đơn vị này cũng phải thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, đảm bảo giao dịch hành chính, dân sự của nhân dân tại cơ quan công quyền hoạt động bình thường.

Ngoài ra, lãnh đạo các cơ quan của Thành phố phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, đảm bảo giờ làm việc theo quy định. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tập thể sử dụng xe công đi lễ hội và tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc.

Sở Nội vụ thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật hành chính, đặc biệt với các bộ phận giải quyết công việc thường xuyên của người dân, doanh nghiệp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần