Xử lý thông tin phản ánh trên Đài Truyền hình Việt Nam

Chia sẻ

KTĐT - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra sự việc, nếu đúng thì có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

KTĐT - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra sự việc, nếu đúng thì có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra sự việc Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh việc thăm dò vàng của Công ty cổ phần Tấn Phát tại xã ĐắK Blo, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Vừa qua Đài Truyền hình Việt Nam có đưa phóng sự về tình trạng phá rừng ở Kon Tum phát sóng bản tin 19 h ngày 16/06/2010 và chương trình Môi trường phát sóng tối 18/06/2010 của Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh việc thăm dò vàng của Công ty cổ phần Tấn Phát tại xã ĐắK Blo, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, mặc dù đang ở giai đoạn thăm dò, nhưng đã đào lò khai thác vàng, khai thác gỗ rừng nguyên sinh ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra sự việc trên, nếu đúng thì có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kinh tế đô thị cuối tuần