Xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Chia sẻ

KTĐT - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện ngay 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Trong đó, đặc biệt phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng trên địa bàn thông qua hệ thống phát thanh của quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.
 
Đồng thời, xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức lực lượng để tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng không để tồn đọng kéo dài, phức tạp gây bức xúc trong nhân dân, đảm bảo kỷ cương luật pháp.
 
Xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng - Ảnh 1
 
Hà Nội sẽ xử lý kịp thời, triệt để các  trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tại địa phương tham gia công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, không để phát sinh vi phạm mới trong quá trình chuyển đổi mô hình thanh tra xây dựng hiện nay.
 
UBND TP Hà Nội cũng giao Giám đốc Sở Xây dựng lập đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng theo Điều 25 của Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ và xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội với UBND cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở Xây dựng lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ UBND quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng kịp thời, triệt để đúng quy định của pháp luật.
 
Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục cấp kinh phí cho hoạt động của lực lượng cán bộ, công chức, lao động hợp đồng được phân công làm nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn cho đến khi Thành phố có quyết định mới về công tác quản lý trật tự xây dựng.
 
Từ ngày 15/5/2013, thành phố sẽ không còn tổ chức thanh tra xây dựng cấp quận, huyện, thị xã và cấp xã, phường, thị trấn hoạt động theo Quyết định 89/2007/QĐ-TTg.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần