Xử lý triệt để nợ xây dựng cơ bản trong năm 2015

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND thành phố giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hà Nội làm rõ cụ thể từng chủ đầu tư, cấp quản lý để xảy ra nợ xây dựng cơ bản.

UBND Hà Nội vừa có công văn cho ý kiến về kết luận thanh tra nợ xây dựng cơ bản các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách thành phố.

Công văn nêu rõ, cơ bản thống nhất với kết luận của Thanh tra thành phố về thanh tra việc nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn thành phố. Kết luận đã làm rõ các nội dung, các loại nợ, làm rõ được bản chất nợ xây dựng cơ bản của thành phố để đề xuất, kiến nghị thành phố xem xét, chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trên cơ sở các kiến nghị của Thanh tra thành phố, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hà Nội làm rõ cụ thể từng chủ đầu tư, cấp quản lý để xảy ra nợ xây dựng cơ bản, phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Trên cơ sở đó kiến nghị UBND thành phố và cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan theo đúng quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố lập phương án và cân đối nguồn để bố trí vốn thanh toán, trả nợ cho các dự án hoàn thành, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán trong năm 2014.

Đồng thời, căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố đôn đốc và yêu cầu, hướng dẫn các chủ đầu tư khẩn trương tiến hành quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định; tổng hợp, đề xuất, trình UBND thành phố xem xét, xử lý các chủ đầu tư, cấp quản lý chậm quyết toán các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng. Đảm bảo cân đối nguồn vốn năm 2014, năm 2015 để thanh toán, giải ngân cho các chủ đầu tư sau khi hoàn thành dự án và được cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố khẩn trương rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2014. Đồng thời, chuẩn bị xây dựng kế hoạch vốn năm 2015, bảo đảm xử lý triệt để nợ xây dựng cơ bản trong năm 2015, tuyệt đối không để nợ xây dựng cơ bản các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Tập trung nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, các dự án, công trình trọng điểm, dân sinh bức xúc phải hoàn thành năm 2014, dự kiến hoàn thành năm 2015. Rà soát, đưa ra khỏi danh mục các dự án, công trình không có khả năng thực hiện cả về tiến độ xây dựng cũng như khả năng cân đối vốn năm 2014 và 2015...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần