Xử lý truy thu hơn 7.000 tỷ đồng

Chia sẻ

KTĐT - Theo số liệu của Tổng cục Thuế, 10 tháng qua, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trên 40.120 lượt doanh nghiệp, phát hiện, xử lý truy thu, phạt, truy hoàn hơn 7.000 tỷ đồng.

Số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra trong 10 tháng qua chỉ tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2011, nhưng số tiền mà cơ quan thuế truy thu, truy hoàn và phạt vi phạm hành chính thuế tăng gần 46% đã cho thấy, mức độ gian lận thuế ngày càng tăng.
 
Cũng trong thời gian này, cơ quan thuế còn thu hồi cho ngân sách gần 17.150 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng năm 2011.