Xuất khẩu gạo đạt kỷ lục 6 triệu tấn

Chia sẻ

KTĐT - Theo ông Biên, tính chung, lượng gạo hàng hoá dự trữ chuyển sang năm 2010 khoảng 1,4 triệu tấn. Đây cũng là lượng gạo hàng hoá dự trữ chuyển sang năm sau lớn nhất.

KTĐT - Theo ông Biên, tính chung, lượng gạo hàng hoá dự trữ chuyển sang năm 2010 khoảng 1,4 triệu tấn. Đây cũng là lượng gạo hàng hoá dự trữ chuyển sang năm sau lớn nhất.

Hôm 15/12, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên, cho biết: Hết tháng 11-2009, cả nước đã xuất khẩu 5,7 triệu tấn gạo, ước tính cả năm sẽ đạt khoảng 6 triệu tấn, mang lại giá trị kim ngạch khoảng 2,8 tỷ USD.

Đây là mức xuất khẩu kỷ lục từ trước đến nay (năm 2007 xuất khẩu khoảng 4,5 triệu tấn, năm 2008 khoảng trên 4,6 triệu tấn).

Theo ông Biên, tính chung, lượng gạo hàng hoá dự trữ chuyển sang năm 2010 khoảng 1,4 triệu tấn. Đây cũng là lượng gạo hàng hoá dự trữ chuyển sang năm sau lớn nhất. Vì thế không có chuyện thiếu gạo cho tiêu dùng trong nước như đồn thổi, dẫn tới giá gạo tăng thời gian qua.

Cũng theo ông Biên, giá gạo tăng thời gian qua do vụ hè thu không còn lúa hàng hoá, cộng với lượng lớn lúa được dân trữ làm giống, cộng với việc một số doanh nghiệp đổ xô đi mua gom lúa gạo để cung cấp cho những đơn hàng xuất khẩu mới, khiến gạo ngoài thị trường khan hiếm.

“Chính phủ không để xảy ra tình trạng sốt giá gạo, nên người dân hoàn toàn yên tâm, không lo thiếu gạo”, ông Biên nói.