Xuất khẩu hướng đích 113,5 tỷ USD

Chia sẻ

KTĐT - Dự kiến từ nay đến hết năm, nếu mỗi tháng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 10 tỷ USD thì xuất khẩu cả năm 2012 ước đạt 113,5 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2011, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Tính đến hết tháng 9/2012, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 83,8 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 31,3 tỷ USD, giảm 0,6% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 52,5 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ.