Xuất siêu 64 triệu USD

Chia sẻ

KTĐT - Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 187,54 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ 2011.

Cụ thể, xuất khẩu đạt 93,8 tỷ  USD, tăng 18,9% và nhập khẩu đạt 93,74 tỷ USD, tăng 6,7%. Như vậy, 10 tháng năm 2012, cả nước xuất siêu 64 triệu USD, bằng 0,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.