Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022)

Xứng đáng sứ mệnh “đi trước, mở đường”

Bài, ảnh: Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trải qua chặng đường 92 năm (1/8/1930 - 1/8/2022), công tác tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động.

Những nỗ lực đó đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và tạo động lực xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi TP Hà Nội năm 2021 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.
Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi TP Hà Nội năm 2021 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Đóng góp quan trọng vào xây dựng, phát triển Thủ đô

Cách đây 92 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân. Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng. Trên cơ sở những tài liệu và sự kiện này, năm 2000, Bộ Chính trị T.Ư Đảng khóa VIII đã quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư và Ban Khoa giáo T.Ư hợp nhất thành Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua lịch sử 92 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng nhưng trong bất cứ giai đoạn nào, lĩnh vực Tuyên giáo cũng luôn giữ được vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Thực tiễn đấu tranh cách mạng, xây dựng, phát triển của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô hơn 90 năm qua đã khẳng định, công tác tuyên giáo luôn giữ vị trí trọng yếu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ TP. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thủ đô luôn thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, ý chí kiên cường trên mặt trận tư tưởng và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Đặc biệt, trong giai đoạn đổi mới, công tác tuyên giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Theo đó, công tác tuyên giáo đã có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, gần với đời sống Nhân dân.

Với phương châm chủ động, nhạy bén, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã linh hoạt, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong tham mưu chỉ đạo, điều hành. Luôn xứng đáng sứ mệnh “đi trước, mở đường” trong các công việc thường nhật cũng như trong các sự kiện quan trọng. Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, mạng xã hội vào triển khai các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện dịch Covid-19 có thời điểm diễn biến phức tạp. Điều này góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Tuyên giáo số” theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo T.Ư.

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước và tiếp tục cổ vũ, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Những nỗ lực đó đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và tạo động lực xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Quang cảnh Toạ đàm chuyển đổi số trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.
Quang cảnh Toạ đàm chuyển đổi số trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng

Tự hào về 92 năm lịch sử vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, 73 năm lịch sử Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và đứng trước những nhiệm vụ đang đặt ra trong giai đoạn mới, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo Thủ đô xác định phải tiếp tục nỗ lực vươn lên, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì những người làm công tác Tuyên giáo Thủ đô sẽ luôn kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị, không ngả nghiêng, dao động, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, dân tộc. Tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng. Tham mưu có hiệu quả, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác.

Mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngành Tuyên giáo Thủ đô là thực hiện phương châm “bản lĩnh, đổi mới, chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả”, bằng các hoạt động của mình, tạo ra bầu không khí chính trị tích cực, củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong dân, từ đó tạo ra động lực phát triển cho Thủ đô và đất nước.

Trước mắt từ nay đến cuối năm 2022, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô sẽ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 để chung sức đồng lòng phòng, chống dịch một cách hiệu quả và tích cực khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền triển khai các đề án, nghị quyết, chuyên đề xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP và 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác báo chí - xuất bản TP. Tham mưu xây dựng chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2022 - 2025) trên địa bàn TP. Tham mưu với Thành ủy các kế hoạch thực hiện và nắm tình hình các đơn vị tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Đảng bộ TP khóa XVII.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương với những hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Chủ động tham mưu, định hướng, nắm bắt, dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tuyên giáo Thủ đô, mới đây, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Tọa đàm chuyển đổi số trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô. Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nhân rộng mô hình áp dụng vào các nhiệm vụ công tác tuyên giáo để góp phần tiêu chuẩn hóa, quy trình hóa nghiệp vụ và từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần