DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

100% thủ tục hành chính phải quy định rõ trách nhiệm cá nhân giải quyết

24-05-2016 20:51
Kinhtedothi - Đó là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Công văn số 2956/UBND-NC về việc xây dựng, hoàn thiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP.
Cụ thể, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phải đủ điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và diện tích theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, hạ tầng CNTT, các thiết bị và phần mềm một cửa điện tử thông suốt, hiệu quả, rõ ràng, tiện lợi, có tính tự động cao và đảm bảo: Quản lý được toàn bộ hoạt động tiếp nhận, chuyển, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết; in được Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; chuẩn hóa mã số hồ sơ hành chính, đưa mã số hồ sơ (mã vạch) vào quản lý một cách khoa học, tăng hiệu quả trong công tác theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, tìm kiếm, tra cứu trạng thái và kết quả giải quyết; cá nhân, tổ chức được tra cứu tình trạng hồ sơ và kết quả giải quyết công việc; tích hợp chữ ký số trong quá trình giải quyết hồ sơ; sẵn sàng kết nối đến các ứng dụng, dịch vụ công do thành phố triển khai; đủ điều kiện để triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Long Biên. Ảnh: Internet.
Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Long Biên. Ảnh: Internet.
Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao; có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt.

Không có hồ sơ giải quyết quá thời hạn quy định. 100% các thủ tục hành chính (TTHC) ban hành quy trình giải quyết (trong đó quy định rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết của từng cá nhân, từng bộ phận, từng phòng chuyên môn từ khâu tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ đến trả kết quả và lưu hồ sơ). Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ theo lộ trình của TP. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO hiện hành trong quản lý, từng bước triển khai ISO điện tử. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị đạt từ 90% trở lên.

Thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn TP: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, diện tích, đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để chủ động triển khai theo các tiêu chí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại với lộ trình hợp lý…
TAG: