19 tác phẩm đạt giải lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 2/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư đã tổ chức lễ trao thưởng các công trình, tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2015.

Lễ trao tặng thưởng các công trình, tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2015.
Lễ trao tặng thưởng các công trình, tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2015.
Báo cáo quá trình và kết quả xét chọn tặng thưởng công trình, tác phẩm, bài viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2015, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật T.Ư cho biết, giải thưởng năm nay có 39 đơn vị, cơ quan báo chí, tạp chí, NXB và các Hội tham gia với 99 tác phẩm.

Sau khi phân loại Hội đồng đã xét chọn 24 tác phẩm (Văn học: 9 tác phẩm, Nghệ thuật: 12 tác phẩm và Lý luận chung 3 tác phẩm) vào vòng tranh giải. Tại phiên họp ngày 23/2, Hội đồng xét chọn đã bỏ phiếu kín và giới thiệu 19 tác phẩm lên Ban chỉ đạo.

Tiếp đó, Ban chỉ đạo đã họp, xem xét từng tác phẩm, đối chiếu với mục tiêu và tiêu chuẩn tặng thưởng, cân đối mặt bằng chất lượng các tác phẩm và thống nhất trao tặng thưởng 19 tác phẩm. Trong đó, 3 tác phẩm đạt giải A gồm “Văn học Việt Nam hiện đại sáng tạo và tiếp nhận” (PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thu); “Mịch Quang và nghệ thuật dân tộc” (NSND Lê Tiến Thọ, Ngọc Anh, Phương Anh tuyển chọn và tổ chức bản thảo); “Luận chiến văn chương - Quyển 3” (Chu Giang); Hội đồng còn trao 4 giải B, 8 giải C và 4 giải Khuyến khích.

Các tác phẩm được tặng thưởng là các công trình, bài viết có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước... có tác dụng trực tiếp góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học nghệ thuật.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng quyết định tặng thưởng 8 tập thể, đơn vị có những công trình, bài viết tốt về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong năm 2015.