2 tháng đầu năm tổng thu ngân sách đạt 129.870 tỷ đồng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách tháng 2/2014 ước đạt 49.600 tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đầu năm 2014 đạt 129.870 tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ của năm 2013.

Trong đó, thu nội địa lũy kế 2 tháng ước đạt 93.465 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 17,8%). So với cùng kỳ một số năm gần đây, thu nội địa 2 tháng đầu năm 2014 đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng.

Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách tháng 2/2014 ước đạt 65.710 tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng ước đạt 150.070 tỷ đồng, bằng 14,9% dự toán, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2013.