200 triệu USD phát triển giao thông thủy Bắc Bộ

Chia sẻ

KTĐT - Dự án WB6 có tổng mức đầu tư 201,5 triệu USD; trong đó, vốn vay WB là 171,5 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Ngày 1/9, tại Hà Nội, đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Bắc (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) và Liên danh Tư vấn Compagnie Nationale De Rhône và Tractebel Engineering (Pháp) đã ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu giai đoạn 2 và giám sát thi công giai đoạn 1 và 2 thuộc Dự án Phát triển Giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (WB6) do WB tài trợ.

Dự án WB6 có tổng mức đầu tư 201,5 triệu USD; trong đó, vốn vay WB là 171,5 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là ưu tiên đầu tư nâng cấp các tuyến hành lang đường thủy chính, các cảng sông và bến khách ngang sông thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhằm nâng cao năng lực thông qua, tính hiệu quả và an toàn cho hệ thống hạ tầng giao thông góp phần giảm chi phí vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ hoặc xuất khẩu; nâng cao hiệu quả các dịch vụ tiếp vận cho vận tải đa phương thức.

Qua đó, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm đói nghèo và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng.

Quy mô dự án gồm nâng cấp các hành lang đường thủy quốc gia thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ như hành lang Việt Trì-Quảng Ninh qua sông Đuống, hành lang Hà Nội - Biển Đông qua cửa Lạch Giang dài 259km; xây dựng mới cảng Việt Trì và Ninh Phúc; nâng cấp cửa sông Ninh Cơ và kênh nối Đáy Ninh cơ có âu tàu.

Dự án được triển khai từ năm 2009 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Hợp đồng dịch vụ tư vấn “Khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập hồ sơ mời thầu giai đoạn 2 và giám sát thi công giai đoạn 1 và 2 có tổng giá trị khoảng hơn 10 triệu USD. Đây là gói thầu lớn và có tính chất quyết định sự thành công của dự án.

Hợp đồng bao gồm các công việc như thiết kế kỹ thuật các hạng mục thuộc Hành lang đường thủy số 3 Hà Nội-Lạch Giang, cụm công trình cải tạo luồng tầu qua cửa Lạch Giang, kênh nối Đáy-Ninh Cơ và nâng cấp cảng Việt Trì; Giám sát thi công giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án./.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần