Bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khoá XVI:

23 Nghị quyết mới được thông qua kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh

Thịnh An - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 10/12, Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội đã bế mạc. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, nhiều Nghị quyết HĐND TP thông qua tại Kỳ họp là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của TP.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khoá XVI
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khoá XVI

Kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình

Phát biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Sau 3,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 HĐND TP khoá XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra.

Các đại biểu HĐND TP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, kỳ họp thứ 10 HĐND TP được sắp xếp, bố trí khoa học, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dành nhiều thời gian để các ĐB HĐND TP thảo luận, bàn bạc quyết định các vấn đề quan trọng của TP và thực hiện hoạt động chất vấn, tái chất vấn - là chức năng giám sát rất quan trọng của HĐND TP tại kỳ họp.

Tại các phiên thảo luận, đã có 63 lượt đại biểu HĐND TP phát biểu ý kiến. HĐND TP đã xem xét 20 báo cáo và biểu quyết thông qua 23 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao.

Các ĐB đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng, tài chính, ngân sách của TP. Các ĐB cũng tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023.

Quang cảnh Kỳ họp
Quang cảnh Kỳ họp

HĐND TP đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của TP với 22 chỉ tiêu và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đồng thời nhấn mạnh: năm 2023, dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới, trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. TP cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Đối với các Nghị quyết được HĐND TP thông qua tại Kỳ họp này, trong đó có những nội dung quan trọng như: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của TP; định mức phân bổ ngân sách của TP Hà Nội giai đoạn 2023-2025; Mức xử phạt đối với các vi phạm lĩnh vực văn hoá; Các cơ chế, chính sách, mức chi đặc thù đối với người có công, đối tượng chính sách; chế độ hỗ trợ trong lĩnh vực văn hoá…

"Đây là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của TP. HĐND TP đề nghị UBND TP, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực"- Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HĐND TP cũng xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; các biện pháp xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP. HĐND TP đề nghị UBND TP tổng hợp, tiếp thu đầy đủ và tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

HĐND TP bỏ phiếu kiện toàn các chức danh tại Kỳ họp
HĐND TP bỏ phiếu kiện toàn các chức danh tại Kỳ họp

Yêu cầu khẩn trương thực hiện cam kết, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế

Theo Chủ tịch HĐND TP, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND TP, tại Kỳ họp này, HĐND TP thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với 3 nhóm vấn đề đó là: Tái chất vấn tiến độ thực hiện một số dự án, công trình được UBND TP và các cơ quan cam kết tại Kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 7 HĐND TP; Chất vấn về công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn TP.

Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm. Người hỏi ngắn, gọn, rõ ràng, người trả lời đi thẳng vào đúng vấn đề được chất vấn. Đã có tổng số 31 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận. Có 3 Phó Chủ tịch UBND TP, 9 Giám đốc Sở, ban, ngành; 3 Chủ tịch UBND các quận, huyện đã tham gia trả lời chất vấn.

Chủ tịch UBND TP đã phát biểu báo cáo, tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND TP quan tâm và trả lời trực tiếp chất vấn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND TP, của Chủ tịch UBND TP.

HĐND TP đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định rõ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời hạn cụ thể, yêu cầu UBND TP và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết với HĐND TP; khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn, báo cáo HĐND TP kết quả thực hiện tại kỳ họp giữa năm 2023.

"Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy hoạt động giám sát, giải trình và nhất là chất vấn của HĐND TP ngày càng được đổi mới, đảm bảo quy định của Luật. Kết quả bước đầu đạt được theo hướng thực chất, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân Thủ đô"- Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.


Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần