250 tỷ đồng cho vay phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7502/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn cho vay ngân sách TP ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân năm 2017.

Chăm sóc rau tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.
Theo quyết định, số tiền phân bổ nguồn vốn cho vay ngân sách TP ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân năm 2017 là 250 tỷ đồng.

Sở LĐ,TB&XH có trách nhiệm phối hợp Sở NN&PTNT, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP kiểm tra, rà soát cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích cho vaỵ, tránh trùng lắp các chương trình hỗ trợ liên quan của T.Ư và TP. Chủ trì, phối hợp với các sở: NN&PTNT, Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP rà soát, tham mưu, báo cáo TP phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn giữa các huyện, thị xã (nếu có), không để tồn đọng, lãng phí vốn.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở NN&PTNT Hà Nội và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP tổ chức việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích cho vay, tránh trùng lắp với các chương trình hỗ trợ liên quan. Quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay đúng phương án phân bổ cho 18 huyện, thị xã. UBND và Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức, triển khai việc cho vay đúng quy định hiện hành.