3 bước đột phá của nông nghiệp Thủ đô trong 5 năm qua

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/5, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực NN&PTNT giai đoạn 2015 - 2020.

Chăm sóc hoa cúc tại huyện Mê Linh.
5 năm qua, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn luôn là mối quan tâm lớn của TP Hà Nội. Nhiều Nghị quyết, chương trình của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp của TP đã được ban hành, tạo cơ hội và động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô.
Từ những chủ trương, chương trình kế hoạch, các quyết định của Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội, Sở NN&PTNT đã bám sát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, trong 5 năm qua, ngành NN&PTNT đã đạt được 3 bước đột phá đáng khích lệ.
Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 280 triệu đồng, tăng 1,2 lần so với năm 2015 (vượt kế hoạch đề ra 47 triệu đồng/ha). Cơ cấu nội ngành tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Ngành NN&PTNT Thủ đô chú trọng phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, tập trung, hàng hóa, bền vững và an toàn thực phẩm.
Song hành với bước chuyển về sản xuất, đời sống của người nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đầu năm 2020 đạt 51,5 triệu đồng/năm (tăng 19 triệu đồng so với năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm từ 1,5% (năm 2015) xuống còn 0,69% (cuối năm 2019); ước năm 2020 giảm còn dưới 0,5%.
Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Tính đến tháng 5/2020, toàn TP đã có 6 huyện và 353/382 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 92,4% tổng số xã (vượt kế hoạch trước 2 năm so với mục tiêu). Ngoài ra, Hà Nội cũng đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Ngoài những kết quả đáng khích lệ kể trên, Hà Nội cũng đã lựa chọn và tổ chức thực hiện dồn điển, đổi thửa được 79.454/75.980ha, đạt 104,6% kế hoạch, tăng  2.563ha so với cuối năm 2015. Sau dồn điền đổi thửa, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP đã thực hiện giao đất cho các hộ dân, phát triển thêm các vùng sản xuất chuyên canh, đồng thời, đẩy mạnh việc chuyển đổi vùng đất lúa kém hiệu quả sang các mô hình canh tác có giátrị kinh tế cao hơn. Qua đó, gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao đời sống nông dân.