3 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung

Theo TTXVN
Chia sẻ

Samsung sẽ hỗ trợ 3 doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung.

Tập đoàn Samsung cho biết, thời gian tới đoàn chuyên gia Samsung sẽ hỗ trợ 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH sản xuất thương mại - in Minh Mẫn, Công ty TNHH Thiết kế chế tạo Nhật Minh và Công ty Vinavit để các doanh nghiệp này nâng cao năng lực cạnh tranh và có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung.
Theo đó, Samsung sẽ cung cấp các tài liệu cơ bản cần thiết liên quan đến việc đạt được mục tiêu hướng dẫn đề ra giữa 2 bên. Mặt khác, thường xuyên tham quan cơ sở sản xuất và nhà xưởng doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, Samsung sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí tư vấn và chuyên gia tư vấn.
Liên quan đến những điểm yếu cần khắc phục sau quá trình làm việc với doanh nghiệp Việt Nam, ông Kim Dohyung, Chủ tịch Samsung Electronics Việt Nam - chia sẻ: Doanh nghiệp Việt Nam dự đoán thị trường còn yếu nên tiêu thụ hàng chậm, thời gian lưu kho lâu do đó cần phải cải tiến quản lý lưu kho. Về chất lượng sản phẩm, cần phải hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng đo lường. Cùng đó, cải tiến nâng cao sản xuất thông qua việc cải tiến phương pháp quản lý.
Đơn cử như trường hợp của Công ty Minh Mẫn hiện nay là vận hành kế hoạch còn yếu. Vì vậy, hướng cải tiến là lập lại tiêu chuẩn cho công đoạn từ nhận đơn hàng đến lập kế hoạch sản xuất. Với Công ty Nhật Minh thì phải khắc phục tiêu chuẩn kế hoạch, cần phải lập kế hoạch cho từng công đoạn và chọn chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI) cho từng quy trình. Cải tiến hiệu suất sản xuất 1 tuần/lần.
Theo ông Kim Dohyung, Tập đoàn Samsung cam kết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam được tốt hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải chủ động học hỏi, cải tiến quy trình sản xuất theo hướng dẫn để nâng cao sức cạnh tranh và sớm đưa hàng hóa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.