3 phương án tháo gỡ khó khăn cho thu phí không dừng của VEC

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 3 phương án được đưa ra để bảo đảm mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Các tuyến cao tốc của VEC vẫn đang gặp khó trong triển khai thu phí không dừng. (Ảnh: Hòa Thắng).

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Nhằm tăng cường minh bạch trong hoạt động thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng để thay thế cho phương thức thu phí thủ công, một dừng... Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo tập trung vào ba phương án sau:

Phương án thứ nhất: Nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu phí không dừng và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước điều chuyển từ các dự án chậm giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) theo quy định của pháp luật.

Phương án thứ hai: Sử dụng nguồn thu phí tại các dự án của VEC để đầu tư, lắp đặt thiết bị thu phí và vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng tại các dự án của VEC trên cơ sở không ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của VEC phù hợp quy định của pháp luật.

Phương án thứ ba: Huy động nguồn vốn của các nhà đầu tư (nhà cung cấp dịch vụ dự án giai đoạn 1, nhà cung cấp dịch vụ dự án giai đoạn 2, VEC) để đầu tư. Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, minh bạch, tiết kiệm, tuân thủ quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, VEC nghiên cứu, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp để quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.