Ngành Xây dựng Hà Nội:

30 năm duy trì, đẩy mạnh phong trào "Người tốt, việc tốt"

Vũ Khoa
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 12/9, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022.

Thực hiện xuyên suốt

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, luôn đi đầu trong việc nghiên cứu và triển khai các Chỉ thị, Nghị định, Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng đến cán bộ, công chức trong cơ quan, qua đó, đạt được nhiều kết quả xuyên suốt từng giai đoạn trong 30 năm qua (1992 - 2022).

Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh.
Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh.

Với tầm quan trọng của việc xây dựng và mở rộng phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã triển khai công tác xây dựng điển hình tiên tiến, cá nhân “Người tốt, việc tốt” làm hạt nhân, làm nòng cốt của phong trào thi đua. Các phong trào đăng ký và phấn đấu đơn vị, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong ngành Xây dựng cũng được quan tâm chú trọng. Các đơn vị hàng năm đã xây dựng được chương trình thi đua, đề ra được mục tiêu, biện pháp cụ thể, xây dựng được những tập thể, cá nhân xuất sắc, giành nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng của UBND TP Hà Nội và Bộ Xây dựng.

Song song với đó, Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng thường xuyên giới thiệu, nâng cao chất lượng các bài viết giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu thi đua, khen thưởng. Chú trọng thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền, thành tích khen bám sát kết quả thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của phòng, ban đơn vị. Các phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ đã thu hút được đông đảo cán bộ, người lao động làm việc trong các đơn vị toàn ngành hưởng ứng.

Biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Người tốt, việc tốt” được vinh danh tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ nhận định các nội dung phong trào được xây dựng, phát triển 30 năm qua đang ngày càng phát triển về chất, tạo sự lan tỏa sâu rộng, khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của các đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong phong trào "Người tốt, việc tốt".
Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong phong trào "Người tốt, việc tốt".

Để phát huy hơn nữa phong trào, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn các cấp Công đoàn ngành cần tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong đó, quan tâm nghiên cứu để không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã khen thưởng 30 tập thể và 68 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, kịp thời lan tỏa và khích lệ tinh thần thi đua yêu nước của người lao động trong toàn ngành. Những kết quả này đã khẳng định phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã và đang tạo được sự lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy thành hành động trong toàn Đảng bộ và cán bộ, CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội.

Duy trì, phát huy thành quả

Trong suốt 30 năm qua, Sở Xây dựng luôn xác định các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; các cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt luôn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn ngành Xây dựng hăng say, nhiệt tình làm việc, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và Bộ Xây dựng giao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu đề ra.

Giai đoạn 1992 - 2022, thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, Sở Xây dựng luôn quan tâm, triển khai thực hiện. Trên cơ sở Kế hoạch, chương trình của UBND TP, Sở đã tập trung chỉ đạo, ban hành kịp thời các kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện tốt các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và phát động Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội hàng năm của toàn ngành. Các phong trào đã phát hiện và bồi dưỡng nhiều gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, từ đó nhân rộng được các điển hình trong toàn Ngành Xây dựng Hà Nội.

Để tiếp tục phát huy, giữ vững phong trào thi đua suốt những năm qua, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, Sở sẽ có giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Thành phố có liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động và nâng cao nhận thức, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, duy trì quán triệt nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Luật Thi đua Khen thưởng, các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi chi bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua; các đoàn thể cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức chỉ đạo công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào sâu rộng trong toàn cơ quan.

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” nhằm khích lệ, động viên công chức, viên chức cơ quan hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu gương để mọi người học tập noi theo, tôn vinh, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, phê phán, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần