4,2 tỷ USD ưu đãi từ WB đến năm 2016

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 20/12, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Chiến lược mới tại Việt Nam cho giai đoạn 5 năm tới, kết thúc vào giữa năm 2016.

Theo đó, chiến lược sẽ hỗ trợ những cải cách và các khoản đầu tư được coi là then chốt cho quá trình chuyển đổi thành công của Việt Nam thành một quốc gia thu nhập trung bình. Trong giai đoạn này, phân bổ dự kiến từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), để hỗ trợ Việt Nam là khoảng 2,8 tỷ SDR (tương đương 4,2 tỷ USD).