4,6 tỷ đồng phòng chống dịch cúm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP vừa giao Ban quản lý Dự án phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch của Hà Nội hơn 4,6 tỷ đồng.

Với nguồn kinh phí này, trong năm 2012, Ban Quản lý dự án sẽ thực hiện chi cho các hoạt động phòng, chống dịch cúm, trong đó có phụ cấp cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức được điều động sang phục vụ công tác này. Sở NN&PTNT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện theo quy định.