4 tháng đầu năm giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16,45%

Trâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giải ngân thanh toán vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2019. Theo đó, ước giải ngân thanh toán nguồn vốn đầu tư công là 68.548,497 tỷ đồng, đạt 16,45% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 18,67% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước là 67.361,932 tỷ đồng, đạt 18,24% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 19,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đánh giá chung, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2019 các Bộ, ngành, địa phương cao hơn so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, số liệu giải ngân này vẫn chưa đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt giải ngân vốn ngoài nước chỉ là 1.186,565 tỷ đồng, đạt 2,5% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 4,14% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

 Bên cạnh các Bộ, ngành có số giải ngân đạt trên 30% kế hoạch vốn được giao, vẫn còn có 33 Bộ, ngành và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 10%; trong đó có 11 Bộ, ngành gần như chưa giải ngân được kế hoạch vốn, đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước.

 

 Nhận định của Tổng cục Thống kê tại báo cáo về tình hình vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 cũng đánh giá, mặc dù vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 4 tăng 13,2%, cao hơn so với tháng trước và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng tốc độ tăng so với cùng kỳ các năm giai đoạn 2016-2019 có sự sụt giảm rõ rệt.

Cụ thể, tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 so với cùng kỳ năm trước là: năm 2016 là 13,7%; năm 2017 là 6,1%; năm 2018 là 8,6%; năm 2019 là 1,2%.

 Tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước: năm 2016 là 11,7%; năm 2017 là 4,4%; năm 2018 là 9,8%; năm 2019 là 3%.

 “Điều này cho thấy tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 4 nói riêng và 4 tháng đầu năm 2019 nói chung chưa có dấu hiệu tích cực”, báo cáo của Tổng cục Thống kê nhận định.

 Theo số liệu từ cơ quan này, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 ước tính đạt 22,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn Trung ương 2,7 nghìn tỷ đồng, giảm 30,4%; vốn địa phương 19,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8%.

 Tính chung 4 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 73,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,3% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 20,3% và tăng 9,8%).

 Cụ thể, vốn Trung ương quản lý đạt 9 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% kế hoạch năm và giảm 30,6% so với cùng kỳ năm trước và vốn địa phương quản lý đạt 64,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018.