50% công dân nội thành nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, THCN

Chia sẻ

Kinhtedothi - Năm nay, TP tiếp tục tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ làm 2 đợt như mọi năm, thời gian dự kiến đợt 1 từ ngày 6 - 10/3/2015; đợt 2 từ ngày 6 - 15/9/2015.

 Đáng chú ý, năm nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP đặt mục tiêu 50% công dân nội thành nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, THCN; khối cấp huyện là 40% công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, THCN. 

Để đạt mục tiêu trên, Hội đồng NVQS TP yêu cầu các cơ quan thành viên hội đồng phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường tuyên truyền từ TP đến cơ sở về Luật NVQS... Cùng với đó, có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm Luật NVQS.