6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác an sinh xã hội

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 14/7, Cụm thi đua số 4 MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Tọa đàm “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 6 tháng qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4, Cụm thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, nội dung ký kết giao ước thi đua. Đặc biệt, đã tập trung cao độ triển khai có hiệu quả các hoạt động vận động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19, được các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 Quang cảnh hội nghị. 

Công tác an sinh xã hội, Cụm thi đua số 4 đã vận động được 2,96 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Từ nguồn quỹ, đã trích 4,265 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp vận động các tổ chức, đơn vị, DN tặng 7.600 suất quà, trị giá 5,25 tỷ đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn thanh niên các cấp đã hỗ trợ 117 tỷ đồng vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; Hội Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, mừng thọ, trợ cấp khó khăn, tặng quà cho 83.307 lượt người với số tiền 18,799 tỷ đồng…

Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể TP đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Tiếp đó, Cụm thi đua số 4 đã Tọa đàm “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức thành viên trong Cụm thi đua và triển khai các nội dung thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 09/8/2018 của Thành ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về "Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư "Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên"; Thực hiện Công văn số 1356 CV/TU ngày 09/3/2020 của Thành ủy Hà Nội “Về việc phê duyệt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2020”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần