6 tháng đầu năm, Vietcombank lãi hơn 2.800 tỷ đồng

Chia sẻ

KTĐT - Tính chung 6 tháng đầu năm 2010, tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này là 2.800,33 tỷ đồng, tăng 7,27% so với cùng kỳ năm 2009.

KTĐT - Tính chung 6 tháng đầu năm 2010, tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này là 2.800,33 tỷ đồng, tăng 7,27% so với cùng kỳ năm 2009.

6 tháng đầu năm, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng lợi nhuận trước thuế là 2.800,33 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, trong quý 2/2010, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 1.352,59 tỷ đồng, tăng 11,2% so với quý 2/2009.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2010, tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này là 2.800,33 tỷ đồng, tăng 7,27% so với cùng kỳ năm 2009.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2010 của Vietcombank đạt 1.034,13 tỷ đồng, tăng 12,3% so với quý 2/2009. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 2.146,68 tỷ đồng, tăng 8,67% so với cùng kỳ năm 2009.