600 lãnh đạo tham dự Diễn đàn cấp cao CNTT và truyền thông Việt Nam

Chia sẻ

Kinhtedothi - Dự kiến, Diễn đàn cấp cao CNTT và truyền thông Việt Nam sẽ được tổ chức cuối...

Kinhtedothi - Dự kiến, Diễn đàn cấp cao CNTT và truyền thông Việt Nam sẽ được tổ chức cuối tháng 6/2015 tại Hà Nội và sẽ quy tụ khoảng 500-600 đại biểu là lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước...

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông Việt Nam năm 2015.
Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam ASOCIO 2014
Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam ASOCIO 2014.
Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Y tế, Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia hỗ trợ, tạo điều kiện để Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin tổ chức thành công Diễn đàn.

Năm 2014, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin (VINASA) đã phối hợp với Tổ chức Công nghiệp điện toán Châu Á - Châu Đại Dương tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Công nghệ thông tin - Phương thức phát triển mới kinh tế, xã hội và cấu trúc nông nghiệp”. Diễn đàn đã thu hút hơn 700 đại biểu, trong đó 200 đại biểu quốc tế. Diễn đàn đã đưa ra Tuyên bố chung Hà Nội với 5 nội dung khuyến nghị có ý nghĩa chiến lược gửi tới Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực Châu Á - Châu Đại Dương.

Năm nay, VINASA tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Công nghệ thông tin và quản trị thông minh”, tập trung thảo luận về ứng dụng công nghệ thông tin tạo phương thức đột phá nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như của các địa phương và doanh nghiệp.