63 hợp tác xã nông nghiệp được thành lập mới

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Hà Nội, sau 5 năm triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, đến nay, nhiều mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn TP đã bước đầu hình thành, dần thay thế những mô hình HTX kiểu cũ.

Đến nay, toàn TP có 63 HTX nông nghiệp được thành lập mới theo quy định của Luật HTX năm 2012. Trong đó, có 36 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp. Còn lại là các HTX chuyên ngành, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng, tiêu thụ nông sản…
Xã viên Hợp tác xã Nông lâm xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn) tiến hành đóng gói chè sạch. 
Chuyển biến rõ nét nhất ở các HTX mới thành lập là cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã ý thức được vai trò, ý nghĩa của kinh tế tập thể trong cơ cấu thành phần kinh tế của đất nước và Thủ đô. Nhiều hộ gia đình, thành viên và người lao động trong các HTX hiểu biết rõ hơn về vai trò, vị trí bản chất, mục tiêu hoạt động của mô hình HTX kiểu mới và quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia HTX. Từ những thay đổi về nhận thức, nhiều HTX đã tìm được hướng đi mới, mở rộng thêm các ngành nghề, kinh doanh dịch vụ đa dạng đem lại hiệu quả cao, tạo được công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên... Bên cạnh đó, công tác lựa chọn cán bộ quản lý HTX cũng có sự chuyển biến. Các xã viên đã quan tâm hơn đến việc lựa chọn người có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX. Mối quan hệ, trách nhiệm giữa thành viên và HTX cụ thể rõ ràng hơn. Đặc biệt, thu nhập của xã viên ngày càng nâng cao.