7,1 triệu Yên hỗ trợ sản xuất lúa gạo tại Hà Nội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký kết với trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực sản xuất và marketing cho việc phát triển nông nghiệp bền vững, trao quyền tự chủ kinh doanh cho nông dân, cải thiện sản xuất lúa gạo và một môi trường trong sạch hơn”.

Dự án được thực hiện trong 2 năm bắt đầu từ tháng (2012 – 2014) tại hai huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ với tổng vốn là 7.135.000 Yên.