70 triệu USD ứng phó với biến đổi khí hậu

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 9/11, Ngân hàng Thế giới (WB) quyết định thông qua khoản tín dụng trị giá 70 triệu USD cho chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của Chính phủ Việt Nam.

Khoản tín dụng này được cung cấp song song với những chương trình hỗ trợ từ nhiều nhà tài trợ khác. Trong đó, cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Chương trình Phát triển Pháp (AfD) sẽ hỗ trợ khoảng 145 triệu USD, Cơ quan phát triển quốc tế Úc (AusAID) cung cấp khoảng 8 triệu đô la Úc, ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tài trợ khoảng 30 triệu USD...