8.500 tỷ đồng cho hoạt động khuyến công

Chia sẻ

KTĐT - Từ nay đến 2020, ngân sách Nhà nước sẽ chi 8.500 tỷ đồng để khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm việc làm cho người lao động.

Kinh phí này tăng hơn 10 lần so với kinh phí khuyến công trong năm 2007 - 2012. Đề xuất trên được Bộ Công Thương đưa ra tại Dự thảo Quyết định Phê duyệt Chương trình Khuyến công quốc gia đến năm 2020.