800 triệu USD nâng cao chất lượng điện

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 8/11, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, đại diện 5 công ty điện lực các khu vực và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký Hiệp định tín dụng cho Dự án Phân phối điện hiệu quả cho Việt Nam.

Tổng chi phí dự án là 800 triệu USD, WB đóng góp 499 triệu USD và 30 triệu USD từ Quỹ đầu tư sạch (CTF)... WB cung cấp khoản tín dụng này qua Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) với lãi suất 1,25%, phí dịch vụ là 0,75% và thời hạn trả nợ là 25 năm với thời gian ân hạng 5 năm.