DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

“85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang”

29-01-2015 11:31
Kinhtedothi - “85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” là tên triển lãm đang diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Với trên 200 bức ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giới thiệu những dấu mốc quan trọng cùng thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 85 năm qua, đặc biệt là trong gần 30 năm đổi mới đất nước.

Triển lãm gồm bốn phần: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền giai đoạn 1930-1945; Đảng lãnh đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc và thống nhất đất nước từ năm 1945-1975; Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay.

 
Bản thảo "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946  được trung bày lại Triển lãm.
Bản thảo "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 được trưng bày lại Triển lãm.
Triển lãm giới thiệu một cách sinh động về sự lãnh đạo của Đảng đã đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những chiến công chói lọi, không chỉ tác động, ảnh hưởng sâu rộng tại Việt Nam mà còn trên cả thế giới. Đó là Cách mạng tháng Tám năm 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á; là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và sự thất bại của chủ nghĩa thực dân mới, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và hôm nay là những thành tựu vĩ đại của công cuộc đổi mới đất nước.

Triển lãm có ý nghĩa vô cùng to lớn, một lần nữa khẳng định lại những năm tháng hết sức quan trọng với sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với triển lãm này, lớp trẻ hiểu thêm về những năm tháng lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, hiểu thêm những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp của dân tộc, tự hào về lịch sử của dân tộc Việt Nam và thấy thêm trách nhiệm của mình trong tương lai.

Triển lãm “85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” sẽ kéo dài từ ngày 28/1 đến hết ngày 19/5.
TAG: