85 sản phẩm, dịch vụ công nghệ vào CK Sao khuê 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cho biết, đã có 85 sản phẩm lọt vào vòng chung tuyển của Chương trình bình chọn danh hiệu Sao Khuê 2015 do đơn vị này tổ chức.

Cụ thể, Hội đồng Sơ tuyển danh hiệu này gồm 24 thành viên là các chuyên gia của Bộ Thông tin và Tuyền thông, Bộ Công thương, doanh nghiệp... xem xét 95 hồ sơ sản phẩm, dịch vụ thuộc 6 nhóm tiêu chí: tính ứng dụng và hiệu quả ứng dụng; công nghệ và chất lượng sản phẩm/dịch vụ; tính sáng tạo và đột phá; thị trường và dịch vụ hỗ trợ; doanh thu hoặc số lượng khách hàng; chất lượng hồ sơ và bảo đảm pháp lý.

Kết quả, đã có 85 hồ sơ đề cử 68 sản phẩm, giải pháp, ứng dụng phần mềm và 17 dịch vụ công nghệ thông tin được lựa chọn vượt qua sơ tuyển để đi thẩm định thực tế tại doanh nghiệp. 

Sau vòng sơ tuyển, sẽ có 11 đoàn chuyên gia được phân công đi thẩm định thực tế tại từng doanh nghiệp có sản phẩm lọt vào chung tuyển. Bên cạnh sự thẩm định về sản phẩm, dịch vụ, các đoàn thẩm định thực tế sẽ khảo sát, đánh giá về năng lực quản trị và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. 

Công tác thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp sẽ kết thúc vào ngày 6/4. Căn cứ kết quả thẩm định, Hội đồng Chung tuyển sẽ họp bình xét và quyết định công nhận danh hiệu Sao Khuê 2015.

Phó giáo sư, tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA, Chủ tịch hội đồng sơ tuyển nhận định, Sao Khuê trong những năm vừa qua đã ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, không ngừng của ngành. Chất lượng, tính sáng tạo của các sản phẩm ngày càng cao, được ứng dụng sâu, rộng vào mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội. Số lượng các đề cử cho chương trình năm nay tăng hơn 17% so với năm 2014.

Theo kế hoạch, Lễ công bố, trao danh hiệu Sao Khuê 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 24/4 tại Hà Nội.

Sau 4 năm triển khai, Chương trình bình chọn danh hiệu Sao Khuê đã chọn ra 253 sản phẩm, dịch vụ xuất sắc để công nhận và trao danh hiệu Sao Khuê, trong đó có 250 sản phẩm, dịch vụ được xếp hạng 4 sao và bốn sản phẩm xếp hạng 5 sao.